Tänka strategiskt – regelbundet

Vi läser ofta att allt förändras i en allt snabbare takt för varje år som går, och det finns ju mycket som visar att det faktiskt är så. Det gäller både verksamhetens omvärld och dess interna värld, både inom organisationen och inom individerna. Kopplat till snabbhet i förändringar tycker jag Mike Tysons ”Alla har en... Continue Reading →

Projekt vs strategiska aktiviteter

Jag var nyligen på en övning, där den strategiska planen återbesöktes, tillsammans med dess kopplade arbetsströmmar och aktiviteter. Det slår mig att mellan att driva ett projekt mot dess målsättning och att driva arbetet med att realisera en strategisk målsättning ligger en tänkvärd skillnad. För ett projekt ska målet, i den bästa av världar, vara... Continue Reading →

Hur koppla löpande beslut till strategi

Många tar fram en strategi men fortsätter som man alltid gjort, i samma hjulspår. Undersökningar visar att de flesta strategi-införanden misslyckas, då tänker man på strategi som medvetet beslut (se exempelvis © Bridges Business Consultancy Int Pte Ltd, 2016, Strategy Implementation, 2016 Survey Results). Vad beror det på. En spaning är följande: Som medvetet beslut:... Continue Reading →

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑