Blog

När börjar strategiexekvering

Att medvetet formera verksamhetens alla aspekter för ett gemensamt övergripande mål och syfte är skillnaden mellan ”verksamhet som vanligt” och ”strategisk exekvering”. Med det sagt är startpunkten för strategiexekvering när vi genomför medvetna åtgärder som kopplar samman visionen, målen och verksamhetens varande. Acandos definition av strategi är: ”En strategi är en samling val och vägledande... Fortsätt läsa mer →

Förändringsledning vs Strategiexekvering

När jag utbildar i strategiexekvering får jag ofta frågan om och i så fall vad, skillnaden är mot förändringsledning. (Jag utbildar också i förändringsledning, där får jag dock inte frågan om samma skillnad – inte lika många som diskuterar begreppet strategiexekvering) I min värld är skillnaderna avsevärda, nedan går jag igenom huvuddragen för att reda... Fortsätt läsa mer →

Konstant lärande är nödvändigt för uthållig strategisk exekvering

De flesta är överens om att förändringstakten i världen är högre än någonsin, och ökande. För företagsstrategi innebär det att en av komponenterna i strategin måste inkludera en form av ständigt lärande och anpassning. Feedback loops och konstant lärande ses som en av de avgörande design-principerna för uthållig lönsamhet vilket exempelvis Chris Zook och James Allen skriver... Fortsätt läsa mer →

Hur säkerställa den strategiska förflyttningen med hjälp av mellanchefen

I strategiska förflyttningar är det nästan alltid mellancheferna som drabbas hårdast (om vi bortser från fall med massuppsägningar och resulterande arbetslöshet och liknande). Varför? De som fattar beslutet om den strategiska förflyttningen, högsta påverkade cheferna, är ju per definition med på förändringen. De som direkt påverkas först är de första nedåt i hierarkin, det vill... Fortsätt läsa mer →

Hur skapa mål och vision med känsla av delaktighet

Det är inte ovanligt att en vision, objectives, värdeord eller andra övergripande mål och förhållningssätt tas fram separerat från övriga deltagare i verksamheten. Exempelvis att en ledningsgrupp åker iväg en helg, med några återkommande träffar och eget arbete däremellan för att landa i en presentation om det nya. Därefter påbörjas en lång marknadsförings- och sälj-kampanj,... Fortsätt läsa mer →

Med kraft från WordPress.com.

Upp ↑