Blog

Tänka strategiskt – regelbundet

Vi läser ofta att allt förändras i en allt snabbare takt för varje år som går, och det finns ju mycket som visar att det faktiskt är så. Det gäller både verksamhetens omvärld och dess interna värld, både inom organisationen och inom individerna. Kopplat till snabbhet i förändringar tycker jag Mike Tysons ”Alla har en... Continue Reading →

Projekt vs strategiska aktiviteter

Jag var nyligen på en övning, där den strategiska planen återbesöktes, tillsammans med dess kopplade arbetsströmmar och aktiviteter. Det slår mig att mellan att driva ett projekt mot dess målsättning och att driva arbetet med att realisera en strategisk målsättning ligger en tänkvärd skillnad. För ett projekt ska målet, i den bästa av världar, vara... Continue Reading →

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑