Blog

Konstant lärande är nödvändigt för uthållig strategisk exekvering

De flesta är överens om att förändringstakten i världen är högre än någonsin, och ökande. För företagsstrategi innebär det att en av komponenterna i strategin måste inkludera en form av ständigt lärande och anpassning. Feedback loops och konstant lärande ses som en av de avgörande design-principerna för uthållig lönsamhet vilket exempelvis Chris Zook och James Allen skriver... Fortsätt läsa mer →

Hur säkerställa den strategiska förflyttningen med hjälp av mellanchefen

I strategiska förflyttningar är det nästan alltid mellancheferna som drabbas hårdast (om vi bortser från fall med massuppsägningar och resulterande arbetslöshet och liknande). Varför? De som fattar beslutet om den strategiska förflyttningen, högsta påverkade cheferna, är ju per definition med på förändringen. De som direkt påverkas först är de första nedåt i hierarkin, det vill... Fortsätt läsa mer →

Hur skapa mål och vision med känsla av delaktighet

Det är inte ovanligt att en vision, objectives, värdeord eller andra övergripande mål och förhållningssätt tas fram separerat från övriga deltagare i verksamheten. Exempelvis att en ledningsgrupp åker iväg en helg, med några återkommande träffar och eget arbete däremellan för att landa i en presentation om det nya. Därefter påbörjas en lång marknadsförings- och sälj-kampanj,... Fortsätt läsa mer →

6 områden att hantera för effektivt införande av en strategisk förändring

En utmaning med att införa beslutade strategier, eller andra stora förändringar såsom Lean, är tiden – kalendertiden. Oavsett om de önskade resultaten avser ökade intäkter, förflyttning i kundsegment, en ny operativ modell för förändrat värdeerbjudande, eller annan förflyttning på hög nivå så tar det lång tid innan effekterna syns. Det finns en fördröjning mellan investeringskostnaden... Fortsätt läsa mer →

Hur koppla löpande beslut till strategi

Många tar fram en strategi men fortsätter som man alltid gjort, i samma hjulspår. Undersökningar visar att de flesta strategi-införanden misslyckas, då tänker man på strategi som medvetet beslut (se exempelvis © Bridges Business Consultancy Int Pte Ltd, 2016, Strategy Implementation, 2016 Survey Results). Vad beror det på. En spaning är följande: Som medvetet beslut:... Fortsätt läsa mer →

En lyckad strategi – Nyckeln sitter i utförandet

Lejonparten av större strategiska förflyttningar missar att nå sina mål ”Only 10% of organizations surveyed achieve at least two-thirds of their strategy objectives, with 36% achieving between 50%-67% and 54% achieving less than 50%” (Bridges business consultancy int. ”Strategy implementation, 2016 Survey results”). Att ta fram underlag för beslut är senior ledning och konsultbranschen relativt... Fortsätt läsa mer →

Med kraft från WordPress.com.

Upp ↑