När börjar strategiexekvering

Att medvetet formera verksamhetens alla aspekter för ett gemensamt övergripande mål och syfte är skillnaden mellan ”verksamhet som vanligt” och ”strategisk exekvering”. Med det sagt är startpunkten för strategiexekvering när vi genomför medvetna åtgärder som kopplar samman visionen, målen och verksamhetens varande.

Acandos definition av strategi är:

En strategi är en samling val och vägledande principer som, om de kommuniceras och implementeras i organisationen, skapar enhetlighet i vägval och beslut, vilka om de efterföljs möjliggör för organisationen att nå vald målbild

Här går jag inte igenom hela definitionen men ett par av delarna som visar starten av strategisk implementation.

Val: Att genomföra en strategi innebär dels att vi måste göra ett antal saker, men också och kanske svårare att inte göra allt annat. Varje sak vi gör kostar resurser, både av den/de som utför saken men också av andra som påverkas. Om vi exempelvis tar B2B-försäljning till en kund som är utanför den strategiskt valda målgruppen så kan kortsiktig belöning vara lockande men potentiella problem är flera. (Om affären är tillräckligt stor kommer vi behöva se över strategin och målgruppen då vi i så fall kanske ska utöka målgruppen till att inkludera denna typ av möjlighet.) Valet gör vi för att slippa de medföljande utmaningarna och kunna fokusera våra begränsade resurser som en laserstråle snarare än en glödlampa.

Kommuniceras och implementeras: Alla aspekter av verksamheten ska syfta till att nå den uttalade strategin. Många organisationer vi ser har en diskrepans i en eller flera av verksamhetens dimensioner när man tittar på de strategiska valen och vad som faktiskt sker i verksamheten. Ett exempel är ett tjänsteproducerande företag vilka valde en value proposition av kundcentrerat men genomförde centralisering av kundnära processer, bemanning och mätetal för att göra en intern kostnadsbesparing (vilket hade passat bra om value proposition varit lägst totalpris). När vi, som organisation, genomför åtgärder för att nå de strategiska målen har strategiexekvering börjat. När vi gör åtgärder för att nå andra mål har det inte med strategiexekvering att göra.

Poängen är att strategiexekvering börjar så fort vi gör medvetna beslut och genomför åtgärder för att gemensamt nå vår valda vision och målsättning. För att det ska ske är det grundläggande att alla nivåer i berörd verksamhet delar målbilden och de facto arbetar för att nå den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: