Blog

Bedöm förändringens påverkan för att förstå kommande behov av förändringsledning

Genom att förstå ett antal faktorer innan vi börjar arbetet med att leda en förändring kan vi både dimensionera kommande arbetsinsats såväl som förutsäga vart de största hindren respektive möjligheterna finns. Faktorer vi behöver skapa oss en bild av finns inom följande områden: - Vilka som påverkas av förändringen - I vilken utsträckning de påverkas... Continue Reading →

När börjar strategiexekvering

Att medvetet formera verksamhetens alla aspekter för ett gemensamt övergripande mål och syfte är skillnaden mellan ”verksamhet som vanligt” och ”strategisk exekvering”. Med det sagt är startpunkten för strategiexekvering när vi genomför medvetna åtgärder som kopplar samman visionen, målen och verksamhetens varande. Acandos definition av strategi är: ”En strategi är en samling val och vägledande... Continue Reading →

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑