Blog

En lyckad strategi – Nyckeln sitter i utförandet

Lejonparten av större strategiska förflyttningar missar att nå sina mål ”Only 10% of organizations surveyed achieve at least two-thirds of their strategy objectives, with 36% achieving between 50%-67% and 54% achieving less than 50%” (Bridges business consultancy int. ”Strategy implementation, 2016 Survey results”). Att ta fram underlag för beslut är senior ledning och konsultbranschen relativt... Fortsätt läsa mer →

Min bloggresa börjar

Jag har arbetat med att föra in stora, strategiska, förändringar i snart 20 år. Till det är jag oerhört nyfiken och läser, lyssnar och ser på så mycket jag kan inom området. Från MBA-kurser till TED.com till Harvard Business Review och diverse poddar.  I den här bloggen kommer jag skriva om mina reflektioner om implementationer... Fortsätt läsa mer →

Med kraft från WordPress.com.

Upp ↑